Afzeggen van uit- en thuis (wedstrijden)

Hieronder staan de regels van de bond in geval van het afzeggen van wedstrijden bij calamiteiten of slecht weer. Helemaal onderaan staat de boetelijst per team.

De Lotusregels zijn: afbellen NOOIT zelf doen maar contact opnemen met de wedstrijdsecretaris (klikken), er mogen geen wedstrijden worden afgezegd voordat de wedstrijdsecretaris hier van weet.

Niet opkomen / Calamiteiten regeling

Het kan gebeuren dat een team niet opkomt bij de gepubliceerde wedstrijd.  Wij gaan hierbij niet in op wat de reden is, want het gevolg blijft hetzelfde. De wedstrijd wordt niet gespeeld en hierbij kan de reglementaire 10-0 nederlaag worden gehanteerd (afdelingswedstrijden) en kan de hierbij geldende boete worden opgelegd. Om verenigingen enig houvast te geven bij het niet opkomen is een calamiteiten regeling vastgesteld.

Indien het niet opkomen bij jeugdwedstrijden veroorzaakt wordt door zulk slecht weer dat ouders de verantwoording niet wensen te nemen om deze jeugd te vervoeren kan gelden dat er geen boete wordt opgelegd. De beslissing hierover ligt bij het afdelingsbestuur, zie hiervoor ook de calamiteitenregeling, zoals hieronder beschreven. Deze jeugd is immers afhankelijk voor vervoer door deze ouders.

Bij sterfgevallen in het betrokken team / de vereniging wordt op verzoek van deze vereniging de vastgestelde wedstrijd uit het programma gehaald. Dit besluit is de verantwoording van het afdelingsbestuur in overleg met voorzitter ACC en competitieleider. In overleg zal deze dan later, meestal midweek, worden ingehaald. Het is echter niet mogelijk om voor dit soort trieste gevallen een kant en klaar beleid vast te stellen. Al dit soort nare gebeurtenissen zijn weer anders. In overleg wordt altijd de beste oplossing gezocht.

Indien een team voor de derde keer *) niet is opgekomen, dan zal het afdelingsbestuur, op advies van de ACC, kunnen besluiten om dit team uit de competitie te nemen.

Indien een wedstrijd niet doorgaat vanwege het niet opkomen van een van de teams, moeten beide wedstrijdformulieren normaal worden opgestuurd. Er wordt geen uitslag ingevoerd door de thuisspelende vereniging. De zaal- en veldcompetitie gelden als aparte competities.

Hoe te handelen bij calamiteiten bij afdelingswedstrijden

Wanneer de omstandigheden voor het vertrekken naar een wedstrijd zodanig slecht zijn, dat het onverantwoord is, kan de uitspelende vereniging contact opnemen met de bond om aan te geven dat de wedstrijd, in verband met de weersomstandigheden, niet kan doorgaan.
De uitspelende vereniging dient echter vooraf te controleren of er op dat moment een negatief reisadvies wordt gegeven op (regionale) radio en televisie. Als maatstaf wordt aangehouden of het openbaar vervoer wel of niet rijdt. Alleen in die gevallen is het mogelijk om een wedstrijd niet te laten doorgaan. De thuisspelende vereniging, alsmede de door de afdeling aangestelde scheidsrechter(s), worden door de bond in kennis gesteld van het weg blijven. Bij het inzenden van de wedstrijdformulieren dienen beide verenigingen aan te geven dat de wedstrijd geen doorgang heeft gevonden en hierbij de reden van het niet doorgaan vermelden. Indien achteraf blijkt dat de uitspelende vereniging ten onrechte bij een wedstrijd is weggebleven, zal het afdelingsbestuur conform het reglement handelen. Indien de uitspelende vereniging op een juiste wijze heeft gehandeld en de wedstrijd terecht niet is doorgegaan, zal de competitieleider, indien deze voor de competitie belangrijk is, de wedstrijd opnieuw vaststellen.

Boetelijst
– Het niet opkomen van een seniorenteam € 100,00
– Het voor de 2e maal niet opkomen van een seniorenteam € 200,00
– Het voor de 3e maal niet opkomen van een senioren team € 300,00
– Het niet opkomen van een A- of B-jeugdteam € 50,00
– Het voor de 2e maal niet opkomen van een A- of B-jeugd team € 75,00
– Het niet opkomen van een C-, D- of E-jeugdteam € 35,00
– Het voor de 2e maal niet opkomen van een C-, D- of E-jeugd team € 50,00
– Het terugtrekken van teams uit de competitie € 75,00
  plus voor elke gepubliceerde wedstrijd welke niet wordt gespeeld; € 15,00
  dit tot een maximum van € 75,00